AmnestyInternational

Amnesty International Slovenije (AIS)

O organizaciji

Amnesty International (AI) je od vlad, političnih strank, gospodarskih interesov, ideologij in religij neodvisno, nepristransko svetovno gibanje posameznikov, ki si prizadevajo za zaščito in promocijo človekovih pravic širom po svetu.

Več…

csd-mb

Center za socialno delo Maribor (CSD Maribor)

O organizaciji

Center za socialno delo Maribor je javni socialno varstveni zavod, ki opravlja socialno varstvene storitve z namenom odpravljanja socialnih stisk in težav ter naloge s področja starševskega varstva in družinskih prejemkov.

Več…

ZPM - izrez

Zveza prijateljev mladine Maribor (ZPM Maribor)

O organizaciji

Zveza prijateljev mladine Maribor je nevladna, neprofitna, prostovoljska in humanitarna organizacija, katere glavna naloga je skrb za kvaliteto življenja otrok, mladostnikov in njihovih družin.

Več…