csd-mb

Center za socialno delo Maribor (CSD Maribor)

O organizaciji

Center za socialno delo Maribor je javni socialno varstveni zavod, ki opravlja socialno varstvene storitve z namenom odpravljanja socialnih stisk in težav ter naloge s področja starševskega varstva in družinskih prejemkov.

Več…

dom_starejsih_obcanov_tezno

Dom starejših občanov Tezno (DSO Tezno)

O organizaciji

Dom starejših občanov Tezno je socialno varstveni zavod za varstvo starejših.

Več…

drustvo-dan

Društvo za avtizem DAN Maribor

O organizaciji

Društvo za avtizem DAN pomaga družinam otrok z avtizmom pri informiranju o obravnavah s področja avtizma.

Več…

KCM - izrez

Krizni center za mlade Maribor (KCM Maribor)

O organizaciji

Krizni center za mlade Maribor zagotavlja kratkotrajne namestitve otrok in mladostnikov v krizni situaciji.

Več…

SZTK_LOGO_JPG

Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo

O organizaciji

Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo je prostovoljno, samostojno, nestrankarsko in nepridobitno združenje nevladnih organizacij, ki delujejo na področju promocije zdravja, še posebej na področju preventive kajenja tobaka.

Več…