image003

Center za pomoč na domu (CZPND)

O organizaciji

Center za pomoč na domu Maribor, katerega ustanoviteljica je Mestna občina Maribor je ustanovljen za izvajanje dejavnosti pomoči družini na domu v obliki socialne oskrbe na domu in drugih spremljajočih dejavnosti ter socialnovarstvenih programov.

Več…

dom_starejsih_obcanov_tezno

Dom starejših občanov Tezno (DSO Tezno)

O organizaciji

Dom starejših občanov Tezno je socialno varstveni zavod za varstvo starejših.

Več…

diabetiki1

Društvo diabetikov Maribor (DD MB)

O organizaciji

Društvo diabetikov Maribor je humanitarna organizacija za kronične bolnike s sladkorno boleznijo.

Več…

društvo gluhih in naglušnih

Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor

O organizaciji

Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor je invalidska organizacija s statusom v javnem interesu za področje pomoči gluhim, naglušnim in gluhoslepim osebam.

Več…

MEDGENERACIJSKO DRAVA

Medgeneracijsko društvo za samopomoč DRAVA (MDS DRAVA)

O organizaciji

Društvo Drava je prostovoljno, neprofitno, nevladno humanitarno društvo, ki deluje v javnem interesu na področju socialnega varstva in izvaja programe samopomoči za starejše ljudi, v katerih se medsebojno povezujejo vse generacije.

Več…

Soncek - izrez

Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije, Enota VDC Maribor (Zveza Sonček)

O organizaciji

Zveza Sonček nudi v okviru varstveno delovnih centrov zaposlitev pod posebnimi pogoji odraslim osebam s cerebralno paralizo in drugimi invalidnostmi.

Več…