andragoski zavod

Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza (AZM – LU)

O organizaciji

Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza je zavod za izobraževanje odraslih.

Več…

csd-mb

Center za socialno delo Maribor (CSD Maribor)

O organizaciji

Center za socialno delo Maribor je javni socialno varstveni zavod, ki opravlja socialno varstvene storitve z namenom odpravljanja socialnih stisk in težav ter naloge s področja starševskega varstva in družinskih prejemkov.

Več…

CPM - izrez

Društvo Center za pomoč mladim (Društvo CPM)

O organizaciji

Društvo Center za pomoč mladim je neprofitna in nevladna organizacija, v kateri je združeno strokovno in prostovoljno delo na področju varovanja pravic ter osebnega in socialnega razvoja otrok in mladih.

Več…

mars

Društvo za podporo radiu MARŠ (MARŠ)

O organizaciji

Društvo za podporo radiu Marš je društvo za razvoj avdiovizualnega področja ter izobraževanje in združevanje poklicev na tem področju.

Več…

KCM - izrez

Krizni center za mlade Maribor (KCM Maribor)

O organizaciji

Krizni center za mlade Maribor zagotavlja kratkotrajne namestitve otrok in mladostnikov v krizni situaciji.

Več…

logo_kibla

Kulturno izobraževalno društvo Kibla (KID KIBLA)

O organizaciji

KID KIBLA je prva prezentacijska in produkcijska institucija v Sloveniji na področju multimedijske in intermedijske umetnosti in kulture, ki  vključuje izobraževanje, produkcijo multimedijskih vsebin, mreženje in prostovoljno delo.

Več…

Infopeka

Mladinski informacijsko – svetovalni center INFOPEKA (MISC INFOPEKA)

O organizaciji

Pekarna Magdalenske mreže je nevladna, neprofitna organizacija, ki izvaja programe s področja mladine, kulture in civilne družbe.
rk

Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Maribor (RKS – OZ Maribor)

O organizaciji

Rdeči križ Maribor je najstarejša humanitarna organizacija v Mariboru, ki deluje na področju Mestne občine Maribor in 11 sosednjih lokalnih skupnosti.

Več…

marslogo[10]

Zavod Mariborski raziskovalni studio (Zavod MARS)

O organizaciji

Zavod MARS skozi ustvarjalnost povezuje področja naravoslovja, družboslovja, ekologije, kulturne dediščine in vizualnih, gibalnih, glasbenih, multimedijskih in uporabnih umetnosti. Na takšen način spodbujamo in ohranjamo kulturne vrednote ter dejavnosti.

Več…

ZPM - izrez

Zveza prijateljev mladine Maribor (ZPM Maribor)

O organizaciji

Zveza prijateljev mladine Maribor je nevladna, neprofitna, prostovoljska in humanitarna organizacija, katere glavna naloga je skrb za kvaliteto življenja otrok, mladostnikov in njihovih družin.

Več…