image003

Center za pomoč na domu (CZPND)

O organizaciji

Center za pomoč na domu Maribor, katerega ustanoviteljica je Mestna občina Maribor je ustanovljen za izvajanje dejavnosti pomoči družini na domu v obliki socialne oskrbe na domu in drugih spremljajočih dejavnosti ter socialnovarstvenih programov.

Več…

Danica Vogrinec

Dom Danice Vogrinec Maribor

O organizaciji

Dom Danice Vogrinec je socialno varstveni zavod in izvaja storitve domskega varstva starejših in odraslih s posebnimi potrebami.

Več…

dom_starejsih_obcanov_tezno

Dom starejših občanov Tezno (DSO Tezno)

O organizaciji

Dom starejših občanov Tezno je socialno varstveni zavod za varstvo starejših.

Več…

drustvo-dan

Društvo za avtizem DAN Maribor

O organizaciji

Društvo za avtizem DAN pomaga družinam otrok z avtizmom pri informiranju o obravnavah s področja avtizma.

Več…

aiesec

Društvo za izmenjavo mednarodnih praks AIESEC Maribor (AIESEC Maribor)

O organizaciji

AIESEC Maribor je del največje mednarodne študentske organizacije, ki svojim članom ponuja integrirano razvojno izkušnjo, sestavljeno iz vodstvenih priložnosti, mednarodnih praks in sodelovanja v globalnem učnem okolju.

Več…

image006

II. gimnazija Maribor

O organizaciji

II. gimnazija je šola, ki želi svojim dijakom ponuditi široko paleto dejavnosti, zato jih med drugim že petindvajseto leto spodbuja k prostovoljstvu.

Več…

csdmb-matdom

Materinski dom Maribor

O organizaciji

Materinski dom Maribor je namenjen materam z mladoletnimi otroki, nosečnicam in samskim ženskam, ki so se znašle v trenutni ali dalj časa trajajoči osebni, odnosni, eksistenčni in drugi stiski in nimajo druge možnosti bivanja ter ob namestitvi potrebujejo strokovno in drugo pomoč.

Več…

MEDGENERACIJSKO DRAVA

Medgeneracijsko društvo za samopomoč DRAVA (MDS DRAVA)

O organizaciji

Društvo Drava je prostovoljno, neprofitno, nevladno humanitarno društvo, ki deluje v javnem interesu na področju socialnega varstva in izvaja programe samopomoči za starejše ljudi, v katerih se medsebojno povezujejo vse generacije.

Več…

sozitje - izrez

Medobčinsko društvo Sožitje Maribor (MD Sožitje Maribor)

O organizaciji

Društvo Sožitje Maribor skrbi za pomoč osebam z motnjo v duševnem razvoju.

Več…

NAPREJ1

NAPREJ, zavod za varstvo, rehabilitacijo in kvaliteto življenja po poškodbi glave (Zavod NAPREJ)

O organizaciji

Center NAPREJ  je dnevni center za rehabilitacijo oseb po pridobljenih možganskih poškodbah.

Več…

Logotip Ozara Slovenija

Ozara Slovenija, Nacionalno združenje za kakovost življenja (Ozara Slovenija)

O organizaciji

Ozara Slovenija je humanitarna organizacija, ki izvaja programe psihosocialne rehabilitacije in podpore za osebe s težavami v duševnem zdravju.

Več…

Infopeka

Pekarna Magdalenske mreže

O organizaciji
 
Pekarna Magdalenske mreže je nevladna, neprofitna organizacija, ki izvaja programe s področja mladine, kulture in civilne družbe.
Prva gimnazija-160

Prva gimnazija Maribor

O organizaciji

Prva gimnazija Maribor je šola, ki svojim dijakom in dijakinjam poleg odličnega šolskega programa nudi tudi bogat kulturni in prostovoljski socialni program.

Več…

rk

Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Maribor (RKS – OZ Maribor)

O organizaciji

Rdeči križ Maribor je najstarejša humanitarna organizacija v Mariboru, ki deluje na področju Mestne občine Maribor in 11 sosednjih lokalnih skupnosti.

Več…

srednja ekonomska sola

Srednja ekonomska šola Maribor (SEŠ MB)

O organizaciji

Srednja ekonomska šola Maribor nudi svojim dijakom in dijakinjam poleg kvalitetnega učnega programa tudi dolgoleten prostovoljski program.

Več…

ZaZivali3 - izrez

Za živali!, društvo za uveljavitev njihovih pravic (Za živali!)

O organizaciji

Društvo Za živali! se zavzema za pripoznanje vrojene vrednosti nečloveških živali, enakovredno obravnavo človeških in nečloveških živali.

Več…

zavod03

Zavod Antona Martina Slomška (Škofijska gimnazija in dijaški dom)

O organizaciji

Zavod Antona Martina Slomška je medgeneracijski center (vzgojno-izobraževalni in socialno-varstveni model).

Več…

Soncek - izrez

Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije, Enota VDC Maribor (Zveza Sonček)

O organizaciji

Zveza Sonček nudi v okviru varstveno delovnih centrov zaposlitev pod posebnimi pogoji odraslim osebam s cerebralno paralizo in drugimi invalidnostmi.

Več…

ZPM - izrez

Zveza prijateljev mladine Maribor (ZPM Maribor)

O organizaciji

Zveza prijateljev mladine Maribor je nevladna, neprofitna, prostovoljska in humanitarna organizacija, katere glavna naloga je skrb za kvaliteto življenja otrok, mladostnikov in njihovih družin.

Več…