image003

Center za pomoč na domu (CZPND)

O organizaciji

Center za pomoč na domu Maribor, katerega ustanoviteljica je Mestna občina Maribor je ustanovljen za izvajanje dejavnosti pomoči družini na domu v obliki socialne oskrbe na domu in drugih spremljajočih dejavnosti ter socialnovarstvenih programov.

Več…

Danica Vogrinec

Dom Danice Vogrinec Maribor

O organizaciji

Dom Danice Vogrinec je socialno varstveni zavod in izvaja storitve domskega varstva starejših in odraslih s posebnimi potrebami.

Več…

dom_starejsih_obcanov_tezno

Dom starejših občanov Tezno (DSO Tezno)

O organizaciji

Dom starejših občanov Tezno je socialno varstveni zavod za varstvo starejših.

Več…

društvo gluhih in naglušnih

Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor

O organizaciji

Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor je invalidska organizacija s statusom v javnem interesu za področje pomoči gluhim, naglušnim in gluhoslepim osebam.

Več…

image006

II. gimnazija Maribor

O organizaciji

II. gimnazija je šola, ki želi svojim dijakom ponuditi široko paleto dejavnosti, zato jih med drugim že petindvajseto leto spodbuja k prostovoljstvu.

Več…

MEDGENERACIJSKO DRAVA

Medgeneracijsko društvo za samopomoč DRAVA (MDS DRAVA)

O organizaciji

Društvo Drava je prostovoljno, neprofitno, nevladno humanitarno društvo, ki deluje v javnem interesu na področju socialnega varstva in izvaja programe samopomoči za starejše ljudi, v katerih se medsebojno povezujejo vse generacije.

Več…

sozitje - izrez

Medobčinsko društvo Sožitje Maribor (MD Sožitje Maribor)

O organizaciji

Društvo Sožitje Maribor skrbi za pomoč osebam z motnjo v duševnem razvoju.

Več…

Logotip Ozara Slovenija

Ozara Slovenija, Nacionalno združenje za kakovost življenja (Ozara Slovenija)

O organizaciji

Ozara Slovenija je humanitarna organizacija, ki izvaja programe psihosocialne rehabilitacije in podpore za osebe s težavami v duševnem zdravju.

Več…

Prva gimnazija-160

Prva gimnazija Maribor

O organizaciji

Prva gimnazija Maribor je šola, ki svojim dijakom in dijakinjam poleg odličnega šolskega programa nudi tudi bogat kulturni in prostovoljski socialni program.

Več…

rk

Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Maribor (RKS – OZ Maribor)

O organizaciji

Rdeči križ Maribor je najstarejša humanitarna organizacija v Mariboru, ki deluje na področju Mestne občine Maribor in 11 sosednjih lokalnih skupnosti.

Več…

srednja ekonomska sola

Srednja ekonomska šola Maribor (SEŠ MB)

O organizaciji

Srednja ekonomska šola Maribor nudi svojim dijakom in dijakinjam poleg kvalitetnega učnega programa tudi dolgoleten prostovoljski program.

Več…

sr. zdravstvena

Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor (SZKŠ MB)

O organizaciji

Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor želi svojim dijakom in dijakinjam ponuditi široko paleto dejavnosti, zato jih med drugim že vrsto let spodbujamo tudi k prostovoljstvu.

Več…

zavod03

Zavod Antona Martina Slomška (Škofijska gimnazija in dijaški dom)

O organizaciji

Zavod Antona Martina Slomška je medgeneracijski center (vzgojno-izobraževalni in socialno-varstveni model).

Več…

Soncek - izrez

Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije, Enota VDC Maribor (Zveza Sonček)

O organizaciji

Zveza Sonček nudi v okviru varstveno delovnih centrov zaposlitev pod posebnimi pogoji odraslim osebam s cerebralno paralizo in drugimi invalidnostmi.

Več…