image003

Center za pomoč na domu (CZPND)

O organizaciji

Center za pomoč na domu Maribor, katerega ustanoviteljica je Mestna občina Maribor je ustanovljen za izvajanje dejavnosti pomoči družini na domu v obliki socialne oskrbe na domu in drugih spremljajočih dejavnosti ter socialnovarstvenih programov.

Več…

Danica Vogrinec

Dom Danice Vogrinec Maribor

O organizaciji

Dom Danice Vogrinec je socialno varstveni zavod in izvaja storitve domskega varstva starejših in odraslih s posebnimi potrebami.

Več…

ŠENT

ŠENT – Slovensko združenje za duševno zdravje, Enota ŠENTLENT

O organizaciji

Šent – Slovensko združenje za duševno zdravje je neprofitna, nevladna, prostovoljna organizacija, ki je namenjena posameznikom s težavami v duševnem zdravju.

Več…