image003

Center za pomoč na domu (CZPND)

O organizaciji

Center za pomoč na domu Maribor, katerega ustanoviteljica je Mestna občina Maribor je ustanovljen za izvajanje dejavnosti pomoči družini na domu v obliki socialne oskrbe na domu in drugih spremljajočih dejavnosti ter socialnovarstvenih programov.

Več…

Danica Vogrinec

Dom Danice Vogrinec Maribor

O organizaciji

Dom Danice Vogrinec je socialno varstveni zavod in izvaja storitve domskega varstva starejših in odraslih s posebnimi potrebami.

Več…

onkoloski

Društvo onkoloških bolnikov Slovenije, Skupina za samopomoč bolnikom z rakom Maribor

O organizaciji

Društvo onkoloških bolnikov Slovenije združuje bolnike z rakom, njihove svojce, prijatelje, zdravstvene strokovnjake in vse, ki želijo sodelovati pri reševanju problematike raka in se zavzemati za krepitev zdravja.

Več…

Hospic1

Slovensko društvo Hospic, Območni odbor Maribor (HOSPIC)

O organizaciji

Slovensko društvo Hospic je neprofitna, nevladna in humanitarna organizacija, ki nudi pomoč umirajočim bolnikom in njihovim svojcem.

Več…